Το πρότυπο ISO-14001 εξασφαλίζει ότι η εταιρεία ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ τηρεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Μερικά από τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχείρισης που η εταιρεία μας εφαρμόζει είναι: 

  • Ανακύκλωση των αποβλήτων και του χαρτιού 
  • Αξιολόγηση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας
  • Εξοικονόμηση στη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και καυσίμων 
  • Χρήση του e-track και του προγράμματος διαχείρισης, ως στόχο τα φορτηγά να κάνουν συντομότερες διαδρομές για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον