Ο Νίκος Χαλβατζής εργάζεται στην εταιρεία, στο λογιστήριο από το 2007.

 

Είναι βοηθός λογιστή, τιμολογεί, έχει πρόσβαση στο πελατολόγιο, σε θέματα λογαριασμών και διαχείρισης οικονομικών στοιχείων και στη καταγραφή όλων των πωλήσεων και ενοικιάσεων της εταιρείας μας.