Η Σοφία Αναγνωστοπούλου, είναι υπεύθυνη του γραφείου κίνησης και εργάζεται στην εταιρεία από το 2000.

Είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό της τοποθέτησης και της συντήρησης των τουαλετών και είναι σε επαφή με τους πελάτες όποτε χρειασθεί. 

Παρακολουθεί το σύνολο των φορτηγών του ιδιόκτητου στόλου μας μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με το δορυφορικό σύστημα e-track που διασφαλίζει την εκτέλεση των υπηρεσιών καθώς και τις ώρες που εκτελούνται.

Με το σύστημα αυτό, εντοπίζεται επίσης το πλησιέστερο φορτηγό στο πελάτη που επιθυμεί άμεση εξυπηρέτηση.