Το διεθνές πρότυπο ISO-9001 εξασφαλίζει ότι η εταιρεία ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ διαχειρίζεται σωστά τις ανάγκες των πελατών της, ενώ εκπληρώνει τις απαιτήσεις και ακολουθεί τους ισχύοντες κανονισμούς που καθορίζονται από το προϊόν.

Η πιστοποίηση ADA εξασφαλίζει ότι οι τουαλέτες έχουν σχεδιασθεί με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Αμερικάνικη Οργάνωση Act, που καθορίζει ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό, ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση από άτομα με αναπηρικό καροτσάκι (ΑΜΕΑ).

Το πρότυπο ISO-14001 εξασφαλίζει ότι η εταιρεία ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ τηρεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Διασφαλίζει ώστε η εταιρεία να λειτουργεί με διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον.