Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕ, είναι ο Αρχιτέκτων Μηχανικός κύριος Δημήτριος Βάνας.

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στη κατασκευή και το σχεδιασμό, αλλά και την εμπειρία του σαν μηχανικός, έχει προσωπική συμμετοχή σε κάθε ειδική απαίτηση των πελατών.

Ο κος Βάνας διατηρεί ως προσωπική επιλογή την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας, καλωσορίζοντας τον καθε ένα ξεχωριστά στη φιλοσοφία και τον επαγγελματισμό της οικογένειας Βάνα.

Διευθύντρια της εταιρείας ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ, είναι η κυρία Σιβόν Βάνα, Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Σαν Αρχιτέκτονας, έχει σημαντική συμβολή στην επιλογή των μονάδων κινητών τουαλετών, όσον αφορά τη ποιότητα, το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με τις Διεθνείς Προδιαγραφές και Πρότυπα, διασφαλίζοντας απόλυτα το επαγγελματικό προφίλ της εταιρείας για κάθε μεμονωμένη περίπτωση και περίσταση.

Ο κύριος Πέτρος Σούλας είναι υπεύθυνος στο τμήμα συναρμολόγησης και επισκευής των χημικών τουαλετών.

 

Η μοναδική εμπειρία που έχει αποκτήσει με διαρκές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζει ώστε κάθε κινητή μονάδα να διατηρείται στις αρχικές προδιαγραφές ποιοτικά και λειτουργικά, όσα ετη χρήσης και αν έχει.

Ο Νίκος Χαλβατζής εργάζεται στην εταιρεία, στο λογιστήριο από το 2007.

 

Είναι βοηθός λογιστή, τιμολογεί, έχει πρόσβαση στο πελατολόγιο, σε θέματα λογαριασμών και διαχείρισης οικονομικών στοιχείων και στη καταγραφή όλων των πωλήσεων και ενοικιάσεων της εταιρείας μας.

Η Σοφία Αναγνωστοπούλου, είναι υπεύθυνη του γραφείου κίνησης και εργάζεται στην εταιρεία από το 2000.

Είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό της τοποθέτησης και της συντήρησης των τουαλετών και είναι σε επαφή με τους πελάτες όποτε χρειασθεί. 

Παρακολουθεί το σύνολο των φορτηγών του ιδιόκτητου στόλου μας μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με το δορυφορικό σύστημα e-track που διασφαλίζει την εκτέλεση των υπηρεσιών καθώς και τις ώρες που εκτελούνται.

Με το σύστημα αυτό, εντοπίζεται επίσης το πλησιέστερο φορτηγό στο πελάτη που επιθυμεί άμεση εξυπηρέτηση.