Διευθύντρια της εταιρείας ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ, είναι η κυρία Σιβόν Βάνα, Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Σαν Αρχιτέκτονας, έχει σημαντική συμβολή στην επιλογή των μονάδων κινητών τουαλετών, όσον αφορά τη ποιότητα, το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με τις Διεθνείς Προδιαγραφές και Πρότυπα, διασφαλίζοντας απόλυτα το επαγγελματικό προφίλ της εταιρείας για κάθε μεμονωμένη περίπτωση και περίσταση.