Οι μεταφερόμενες τουαλέτες και ντουζιέρες της ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ χρησιμοποιήθηκαν από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στους καταυλισμούς των μεταναστών στα νησιά Κω, Σύμη, Λέρο και Κάλυμνο.

Κάθε φορητή χημική τουαλέτα και μεταφερόμενη ντουζιέρα της εταιρείας παρέχει τρεχούμενο νερό και είναι συνδεδεμένη με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Η παροχή νερού είναι δυνατότητας κρύο και ζεστό νερό χρήσης, ενώ η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει άμεσα, οπουδήποτε ζητηθεί στην Ελλάδα. Στη περίπτωση που η κεντρική αποχέτευση είναι μακριά από τις τοποθετούμενες τουαλέτες και ντουζιέρες, τότε γίνεται χρήση συστήματων άντλησης των εταιρειών Saniflo και Sanidouche, που αποκλειστικά διαθέτει η εταιρεία μας και χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητά τους και την άριστη απόδοσή τους.